Регионы

Матчи

Календарь

40+ №12 6 тур I стадия
8 декабря 2022, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Дудинка
40+ №13 7 тур I стадия
9 декабря 2022, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Норильск
Дудинка
ЛМ №27 6 тур I стадия
11 декабря 2022, Вс. 18:00
ЛДС "Таймыр"
Норильск
Норильск
ЛМ №28 6 тур I стадия
13 декабря 2022, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
ЛМ №29 6 тур I стадия
15 декабря 2022, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Норильск
40+ №14 7 тур I стадия
16 декабря 2022, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Норильск
Норильск
ЛМ №26 5 тур I стадия
17 декабря 2022, Сб. 17:00
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
40+ №15 8 тур I стадия
18 декабря 2022, Вс. 18:00
ЛДС "Таймыр"
Талнах
Норильск
ЛМ №30 6 тур I стадия
20 декабря 2022, Вт. 20:30
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
40+ №16 8 тур I стадия
20 декабря 2022, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Талнах
Норильск
ЛМ №31 7 тур I стадия
21 декабря 2022, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Норильск
ЛМ №32 7 тур I стадия
22 декабря 2022, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Талнах
40+ №17 9 тур I стадия
23 декабря 2022, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Норильск
Дудинка
ЛМ №33 1 тур I стадия
25 декабря 2022, Вс. 18:00
ЛДС "Таймыр"
Норильск
ЛМ №34 1 тур I стадия
27 декабря 2022, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
ЛМ №35 1 тур I стадия
29 декабря 2022, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
ЛМ №36 7 тур I стадия
5 января 2023, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Дудинка
ЛМ №37 7 тур I стадия
8 января 2023, Вс. 18:00
ЛДС "Таймыр"
Норильск
Талнах
40+ №18 9 тур I стадия
10 января 2023, Вт. 20:30
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
Норильск
ЛМ №38 8 тур I стадия
10 января 2023, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
ЛМ №39 8 тур I стадия
11 января 2023, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Норильск
Норильск
ЛМ №40 8 тур I стадия
12 января 2023, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
40+ №19 10 тур I стадия
13 января 2023, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Норильск
40+ №20 10 тур I стадия
17 января 2023, Вт. 20:30
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
Норильск
ЛМ №41 8 тур I стадия
17 января 2023, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Норильск
ЛМ №42 9 тур I стадия
18 января 2023, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Норильск
Норильск
ЛМ №43 9 тур I стадия
19 января 2023, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
40+ №21 11 тур I стадия
20 января 2023, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Норильск
Норильск
ЛМ №44 9 тур I стадия
24 января 2023, Вт. 20:30
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
Норильск
40+ №22 11 тур I стадия
25 января 2023, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Талнах
Норильск
ЛМ №45 9 тур I стадия
25 января 2023, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Норильск
Норильск
ЛМ №46 10 тур I стадия
26 января 2023, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
40+ №23 12 тур I стадия
27 января 2023, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Талнах
ЛМ №47 10 тур I стадия
28 января 2023, Сб. 17:00
ДС «Арктика»
Дудинка
40+ №24 12 тур I стадия
31 января 2023, Вт. 20:30
«ЛДС» района Кайеркан
Дудинка
Норильск
ЛМ №48 10 тур I стадия
31 января 2023, Вт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Талнах
40+ №25 13 тур I стадия
1 февраля 2023, Ср. 21:00
«ЛДС» района Кайеркан
Норильск
ЛМ №49 10 тур I стадия
2 февраля 2023, Чт. 21:30
ДС «Арктика»
Норильск
Норильск
40+ №26 13 тур I стадия
3 февраля 2023, Пт. 20:00
ДС «Арктика»
Дудинка
Загружаю данные...